www.archive-ro-2014.com » RO » U » UNICERT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 34 . Archive date: 2014-10.

 • Title: UNICERT- Prima pagina Certificare iso,iso,certificare iso 9001,certificare 14001,haccp - Unicert International Group,Ceritifcare iso
  Descriptive info: .. logo.. Prima pagina.. Servicii.. Certificare ISO 9001.. Certificare ISO 14001.. Certificare OH SAS 18001.. Certificare ISO 27001.. Certificare ISO 22000.. Certificare SA 8000.. Certificare ISO 26000.. Certificare iso.. Portofoliu.. Despre noi.. Opinia clienţilor noştrii.. Contact.. Newsletter UNICERT.. Unicert Certificare iso.. Unicert International Group,Ceritifcare iso.. Noutati.. Utilizator.. Parola.. Listeaza articolul ca PDF.. Fiecare organism de certificare se laudă că este cel mai bun.. Dar nici o activitate a unui organism nu va fi mai bună ca urmare a unei laude excesive din partea sa şi nici nu va fi mai rea, sau mai puţin bună ca rezultat al criticii din partea concurenţei.. Noi, membrii echipei UNICERT, suntem convinşi, pe drept cuvânt, că suntem COMPETENŢI!.. You neet the ADOBE.. Flash Player.. to see this content.. Politica de imparţialitate.. 1.. UIG publică pe pagina de web propria politica referitoare la calitate unde se angajează la imparţialitate în ceea ce priveşte procesul propriu de certificare;.. 2.. Analizează şi documentează eventualele incompatibilităţi de interese care provin din acordarea certificatelor inclusiv şi pe cele care rezultă din relaţiile existente.. În cazul în care relaţia contractuală prezintă un pericol privind imparţialitatea atunci UIG renunţă la demararea procesului de certificare;.. 3.. Nu certifică activităţile de certificare ale altor organisme de certificare; Nici un compartiment al UIG nu efectuează activităţi de consultanţă şi de audit intern cu referire la sisteme de management pentru nici un client de – al său;.. 4.. UIG nu demarează procesul de certificare a unui sistem de management acolo unde, în prealabil, s – a efectuat consultanţă sau audit intern de către o organizaţie a cărei relaţie cu organismul de certificare UIG ar putea influenţa imparţialitatea activităţii de certificare;.. 5.. UIG nu dă în subcontractare activitatea de certificare a sistemelor de management firmelor care efectuează consultanţă, datorită faptului că acest aspect ar influenţa în mod covârşitor imparţialitatea organismului de certificare UIG.. Acest  ...   sistem de management conform cerinţelor standardului de referință;.. Pe parcursul sistemului de certificare UIG ţine cont de normele RENAR;.. UIG îşi desemneaza personalul intern şi extern astfel încât, prin pregatirea, aptitudinile personale, şi responsabilitatea lor faţă de calitate, să asigure nivelul profesional ridicat al activităţii de certificare, şi astfel, prin activitatea lor, să contribuie la asigurarea competitivităţii sistemului de management funcţional al clientilor în raport cu cerintele pieţii interne;.. Se preocupă de perfectionarea permanentă a auditorilor, de dezvoltarea aptitudinilor acestora, de asigurarea şi menţinerea unui sistem unitar în ceea ce priveşte tehnicile de auditare;.. Se preocupă de perfecţionarea continuă a personalului intern;.. În scopul recunoaşterii spectrului larg şi general al certificărilor, UIG menţine legături cu organisme de certificare interne şi externe interesate de certificarea conformităţii (în mod deosebit cu MSZT);.. Pentru a furniza încredere tuturor părţilor interesate.. urm.. ăreşte menţinerea recunoaşterii din partea.. Organismului Naţional de Acreditare şi se străduieşte să funcţioneze în conformitate cu cerintele acestuia;.. Se preocupa de închiderea permanentă a neconformităţilor de monitorizarea modificării practicilor internationale, de fixarea anuală a obiectivelor calităţii, de dezvoltarea permanenta a propriului sistem de management al calitatii, prin instruirea continuă propriului personal şi prin reactualizarea permanentă a documentaţiei;.. Se preocup.. ă şi se angajează la derularea auditurilor de certificare în mod imparţial.. UNICERT International Group îşi ofera serviciile în toate domeniile de activitate, desfăşurând procesele de certificare într-un mod nediscriminator, prin respectarea administrării confidenţiale a standardelor şi a imparţialităţii.. În numele principilui eficienţei activităţii desfăşurate pe piaţă, UIG nu urmăreşte profitul, ci îmbunătaţirea calităţii muncii sale, inclusiv provocările profesionale, perfecţionează relaţia cu clienţii pe baza principilui încrederii reciproce.. În vederea realizării activităţii, declarate în cadrul politicii referitoare la calitate, Directorul General al UNICERT International Group asigură, permanent, resursele materiale şi umane necesare.. Oradea, 06.. 01.. 2014.. Sus.. Inscriere newsletter.. Servicii de certificare iso.. Vrei sa fii auditor?.. Harta site-ului.. trafic.. ro..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: UNICERT- Prima pagina Certificare iso,iso,certificare iso 9001,certificare 14001,haccp - Unicert International Group,Ceritifcare iso
  Original link path: /index.php/prima-pagina.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: UNICERT- Prima pagina Certificare iso,iso,certificare iso 9001,certificare 14001,haccp - Servicii de certificare iso
  Descriptive info: SERVICIILE NOASTRE DE CERTIFICARE ISO.. Certificarea sistemelor de management al calităţii, conform standardului de referinţă.. SR EN ISO 9001.. Certificarea sistemelor de management de mediu, conform standardului de referinţă.. SR EN ISO 14001.. Certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform standardului.. OHSAS: 18001.. Certificarea sistemelor de management al securității informației conform standardului.. ISO 27001.. Certificarea sistemului de management al siguranţei alimentare, conform standardului de referinţă.. SR EN ISO 22000.. Certificarea sistemelor de responsabilitatea socială.. SA 8000.. Evaluarea performanțelor responsabilitetea socială.. ISO 26000.. Certificarea sistemelor de management integrat.. Certificarea sistemelor.. HACCP.. Etapele principale pentru obţinerea şi menţinerea unui certificat pentru sistemul de management sunt:.. - Sistem de management care funcţionează de 3 luni;.. - Audit intern care cuprinde toate procesele;.. - Realizarea analizei efectuate de management;.. - Evaluarea conformităţii sistemului de management implementat şi funcţional conform standardului de referinţă şi decizie privind acordarea certificatului;.. - Unicert International Group publică în mod oficial acordarea certificatului care este luat în evidenţa organizaţiilor certificate.. AUDITUL DE SUPRAVEGHERE.. Condiţia menţinerii valabilităţii certificatului este încheierea cu succes a auditului de supraveghere.. În cei 3 ani de valabilitate a certificatului, Unicert International Group desfăşoară anual câte un audit de supraveghere în scopul verificării funcţionării corespunzătoare a sistemului de management.. SERVICII OPŢIONALE:.. PREAUDIT.. Precede  ...   admite folosirea denaturată a acestora.. Beneficiarul se angajează ca, o dată cu expirarea valabilităţii certificatului / certificatelor, (în cazul în care nu se cere reînnoirea certificatului / certificatelor, respectiv pe perioada eventualei suspendări sau retrageri,) referirile cu privire la certificarea sistemului său de management să înceteze în toate acele locuri unde acestea au existat anterior.. Beneficiarul se angajează ca, în timpul valabilităţii certificatului / certificatelor, atunci când clientul Beneficiarului se adresează Prestatorului cu plângere / reclamaţie privind sistemul de management al Beneficiarului, atunci Beneficiarul acceptă să se supună verificării reclamaţiei efectuate de către Prestator.. Beneficiarul, pe parcursul procesului de certificare, are dreptul să formuleze reclamaţii sau să facă contestaţii pe care, în situaţia oportună, Prestatorul le verifică, conform procedurilor interne.. Dacă în activitatea sau organizaţia Beneficiarului intervin modificări substanţiale, care afectează sistemul de management, (ex.. schimbarea domeniului de aplicare a certificatului, modificări în înregistrarea juridică a organizaţiei, schimbarea conducătorului firmei / a persoanei de legătură / , atunci aceste modificări se aduc, neîntârziat, (în termen de maxim.. 3.. zile lucrătoare) la cunoştinţa Prestatorului.. În cazul în care Beneficiarul nu asigură desfăşurarea auditurilor de supraveghere, conform normelor în vigoare, sau nu onorează cheltuielile pentru serviciile prestate, Prestatorul suspendă certificatul Beneficiarului, respectiv retrage certificatul şi publică motivele acţiunii pe site-ul www.. unicert..

  Original link path: /servicii.html
  Open archive
 •  

 • Title: UNICERT- Prima pagina Certificare iso,iso,certificare iso 9001,certificare 14001,haccp - Certificare ISO 9001
  Descriptive info: Etapele certificarii.. Certificare ISO.. Certificare sistemului de management al calitatii conform ISO 9001.. iso 9001.. În concursul tot mai acerb dintre societăţile comerciale se doreşte necesitatea implementării unui sistem de management al calităţii certificat ISO 9001 pentru a câştiga teren în faţa concurenţei.. Standardul SR EN ISO 9001:2008.. este astfel conceput ca să se poate implementa în toate domeniile începând cu centralele nucleare continuând cu societăţile comerciale care prestează servicii sau activează direct în producţie până la grădiniţele de copii.. Implementarea acestui sistem de management respectiv certificare vă garantează beneficii substanţiale, cum ar fi:.. - reducerea cheltuielilor;.. - organizare mai eficientă;.. - crearea unui cadru adecvat în care toţi angajaţii îşi cunosc atribuţiile şi acţionează ca atare;.. - îmbunătăţirea continuă a activităţii;.. - poziţie mai bună pe piaţă;.. - creşterea satisfacerii cerinţelor  ...   al căror sistem al calităţii respectă cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008.. - Organizaţii industriale sau prestatoare de servicii, care au implementat un sistem al calităţii conform ISO 9001 pe întreaga organizaţie sau pentru un sector de activitate.. - Care se angajează să se conformeze cerinţelor standardului ISO 9001, pe toată perioada de valabilitate a certificatului iso.. Ce activităţi trebuie să întreprindeţi pentru a deveni partenerul nostru?.. În cazul în care sunteţi interesaţi de oferta noastră, puteţi intra în posesia tuturor informaţiilor acsesând formularul de.. cerere de ofertă aici.. După completarea formularului max 3 minute vă pregătim oferta cea mai avantajoasă de pe piață și în cel mai scurt timp posibil veți fi sunat de către un.. manager de certificare în vederea stabilirii detaliile necesare pentru demararea procesului de certificare.. Cerere de ofertă..

  Original link path: /certificare-iso-9001.html
  Open archive

 • Title: UNICERT- Prima pagina Certificare iso,iso,certificare iso 9001,certificare 14001,haccp - Certificare ISO 14001
  Descriptive info: Certificarea sistemelor de management de mediu, conform standardului de referinţă SR EN ISO 14001.. Protecţia mediului, utilizarea raţională a resurselor umane şi a tehnicii reprezintă cerinţa primordială a zilelor noastre.. În funcţie de aceasta se poate determina viitorul şi calitatea vieţii naţiunilor.. Epoca noastră necesită în mod imperios tratarea unitară a tehnologiei, a implicaţiilor tehnologiei şi acceptarea unanimă a acesteia de către opinia publică.. Exigenţele pe care le formulează viitorul pot fi soluţionate numai prin rezolvarea problemelor de mediu, prin intermediul cărora se protejează constant mediul înconjurător şi resursele umane.. O consecinţă a acestui fenomen este intensificarea competitivităţii tehnologice şi economice.. Evoluţia economiei de piaţă, asigurarea competitivităţii acesteia, respectiv a exigenţelor privind protecţia mediului determină societăţile comerciale să păstreze şi să îmbunătăţească poziţia lor pe piaţă prin validarea, promovarea politicii lor de mediu.. Problemele de mediu pot genera perturbări nu numai la nivelul societăţilor şi în ceea ce priveşte poziţia acestora pe piaţă, ci pot afecta şi lucrătorii, aşezările umane aflate în zona de influenţă  ...   Management de Mediu certificat ISO 14001 sunt:.. - reducerea consumului de materiale (materie primă) şi energie;.. - diminuarea emisiei de materii poluante;.. - îmbunătăţirea activităţii de prelucrare a deşeurilor;.. - reducerea riscurilor;.. - creşterea credibilităţii în faţa băncilor şi instituţiilor monetare;.. - stabilirea unitară a responsabilităţilor legate de mediu;.. - îmbunătăţirea poziţiei sociale şi de piaţă a societăţii;.. - obţinerea de noi pieţe de desfacere internă şi externă, menţinerea, respectiv extinderea acestora;.. - îmbunătăţirea relaţiilor cu organele oficiale;.. - aplicarea sistemelor de management performante.. Ce trebuie să întreprindeţi pentru a deveni partenerul nostru?.. În cazul în care sunteţi interesaţi de oferta noastră, puteţi intra în posesia tuturor informaţiilor prin intermediul managerilor noştri de certificare, respectiv, în baza stabilirii unei înţelegeri unanime, vă rugăm să completaţi cererea de ofertă pentru certificare ISO pe care s-o expediaţi pe adresa noastră, sau cerere de ofertă electronică de pe prima pagină.. Salutăm prezenţa D-vs.. în rândul partenerilor noştri care deţin certificare ISO şi drept dovadă că trimitem o ofertă avantajoasă..

  Original link path: /certificare-iso-14001.html
  Open archive

 • Title: UNICERT- Prima pagina Certificare iso,iso,certificare iso 9001,certificare 14001,haccp - Certificare OHSAS 18001
  Descriptive info: Certificare OHSAS 18001.. Certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform standardului OHSAS: 18001.. Din perspectiva managementului de vârf nu poate fi trecut cu vederea faptul că, asemeni ţărilor avansate, şi în ţara noastră se pune acut problema reglementării naţionale şi internaţionale stringente a domeniului protecţiei muncii.. Se semnalează exigenţa proceselor judecătoreşti, se pot da amenzi de ordinul miilor (RON), care, din punctul de vedere al conducerii societăţilor, pot spori substanţial cheltuielile de funcţionare şi pot afecta pe termen lung imaginea societăţii.. Pe piaţă, transparenţa şi siguranţa remarcabilă a protecţiei muncii reprezintă obiectul unei concurenţe reale.. Nenumărate exemple confirmă faptul că o serie de accidente grave şi boli profesionale, respectiv alte consecinţe grave ale acestora (procese, alterarea imaginii societăţii, etc.. ) puteau fi evitate dacă societatea ar fi fost preocupată mai intens de asigurarea unor condiţii de muncă care nu periclitează siguranţa şi sănătatea sau dacă ar fi exercitat un control riguros, sistematic asupra acestor condiţii de muncă şi dacă personalul şi-ar fi cunoscut îndatoririle şi ar fi respectat disciplina muncii.. Estimările făcute cu referire la accidente demonstrează faptul că suma alocată în caz de accidente depăşeşte cu mult cheltuielile destinate cazurilor de rănire, cheltuieli pe care societatea de asigurări le returnează.. Valoarea cheltuielilor rezultate din cazuri de răniri şi îmbolnăviri când nu există asigurare, poate fi încincită sau chiar de cincizeci de ori mai mare.. Standardul de referinţă pentru evaluarea riscului cu referire la Sănătătea şi Securitatea Ocupaţională stabileşte cerinţele pentru implementarea Sistemelor de  ...   muncii se îmbunătăţeşte sistematic mediul de lucru, se îmbunătăţesc permanent condiţiile de muncă, realizarea acestor obiective nefiind obligatorie simultan în toate domeniile activităţii.. Funcţionalitatea corespunzătoare a sistemului implementat este condiţionată şi de auditurile sistematice, care furnizează, în acelaşi timp, informaţii conducerii cu privire la stadiul actual al sistemului actual; astfel există posibilitatea corectării din timp a oricărei neconformităţi apărute pe parcursul activităţii desfăşurate.. De ce este necesară aplicarea OHSAS (a Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale) în realizarea cerinţelor protecţiei muncii?.. Prin aplicarea OHSAS în realizarea cerinţelor protecţiei muncii se urmăreşte:.. - rezolvarea optimă a problemelor legate de protecţia muncii;.. - facilitarea realizării conformităţii legale;.. - reducerea cheltuielilor , diminuarea numărului şi gravităţii accidentelor.. Cine este interesat de aplicarea OHSAS (Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale) în realizarea cerinţelor protecţiei muncii?.. Sunt interesate acele societăţi care doresc:.. - reglementarea activităţii de protecţie a muncii,.. - implementarea sistemului de management integrat,.. - prevenirea problemelor legate de mediul de lucru, sistarea, diminuarea problemelor existente şi, prin intermediul acestora, îmbunătăţirea realizărilor legate de protecţia muncii, perfecţionarea acestor activităţi.. În cazul în care sunteţi interesaţi de oferta noastră, puteţi intra în posesia tuturor informaţiilor prin intermediul managerilor noştri de certificare.. În baza stabilirii unei înţelegeri unanime, vă rugăm să completaţi cererea de ofertă pentru certificare pe carte s-o expediaţi pe adresa noastră, sau cererea de ofertă electronică de pe prima pagină.. în rândul partenerilor noştri certificaţi şi, drept dovadă, vă trimitem alăturat o ofertă de certificare avantajoasă..

  Original link path: /certificare-oh-sas-18001.html
  Open archive

 • Title: UNICERT- Prima pagina Certificare iso,iso,certificare iso 9001,certificare 14001,haccp - UNICERT - Certificare ISO 27001
  Descriptive info: UNICERT - Certificare ISO 27001.. Certificarea ISO 27001.. Certificarea sistemului de management al securității informației.. De ce este nevoie de certificare ISO 27001.. Atacuriel asupra unui sistem informatic de orice natură sunt o amenințare reală în zilele noastre.. Din ce în ce mai multe tehnologii și unelte avansate apar, care în mâna unui om cu o experiență minimă în domeniul informatic poate provoca în sistemul Dumneavoastră informatic daune semnificative dacă sistemul nu este neprotejat.. Fiecare sistem informatic are nevoie de protejare, dar cea mai eficientă protecție poate fi dezvoltată cu ajutorul unui sistem de management al securității informației bazată pe ISO 27001.. Securitatea  ...   informațiilor nu vorbim numai despre sistemele informatice ci și despre informația în sine, care este stocată pe diverse dispositive cum ar fi un memori stick, CD, DVD sau chiar și hârtrie.. Pentru a proteja aceste informații importante pentru organizația Dumneavoastră aveți nevoie de un sistem de management al securității informației bazată pe ISO 27001.. Pentru a dezvolta un sistem de management al securității informației eficient trebuie să aveți o documentație adecvată și să realizați instruirile necesare în cadrul companiei Dumneavoastră.. Organismul de certificare Unicert International Group s.. colaborază cu auditori care dețin o experință bogată în domeniul certificării sistemelor de management al securității informației..

  Original link path: /certificare-iso-27001.html
  Open archive

 • Title: UNICERT- Prima pagina Certificare iso,iso,certificare iso 9001,certificare 14001,haccp - Certificare ISO 22000
  Descriptive info: Certificarea sistemului de management al siguranţei alimentare, conform standardului de referinţă SR EN ISO 22000.. Cerere de certificare.. Cerere de certificare integrala.. Standardul ISO 22000:2005 reprezintă un îndrumător pentru organizaţiile aparţinătoare lanţului alimentar care optează pentru implementarea şi funcţionarea unui sistem de management al siguranţei alimentelor eficient.. Este vorba despre cei implicaţi direct în lanţul alimentar (ca de ex.. producătorii de furaje, producătorii agricoli, producătorii de alimente şi comercianţii, operatorii de unităţi de alimentaţie publică, operatorii de depozitare şi transport, etc.. ), respectiv cei implicaţi indirect în lanţul alimentar (substanţe pentru ocrotirea plantelor, îngrăşăminte chimice, producătorii de medicamente de uz veterinar, maşini pentru industria alimentară, producătorii de agenţi de curăţenie şi igienizare, producătorii de materiale de ambalat, etc.. ).. Standardul a fost conceput pentru a fi posibilă certificarea sistemului de management al siguranţei alimentelor, ca urmare a obligativităţii certificării acestui sistem într-o serie de ţări a lumii, ca de altfel şi în ţara noastră ( prin intermediul Comisiei de elaborare a Codex Alimentarius FAO/WHO).. Versiunea finală a standardului  ...   eficient constă în analiza pericolelor.. Standardul conţine şi 3 anexe cu caracter informaţional.. Sistemul de management al siguranţei alimentelor implementat conform standardului ISO 22000:20005.. care conţine cerinţele referitoare la societăţile membre ale lanţului alimentar, poate fi certificat el însuşi.. În acelaşi timp, cerinţele ce derivă din structura sa pot fi integrate împreună cu alte sisteme de management, cu sistemul de management SR EN ISO 9001.. 2001, cu sistemul de management SR EN ISO 14001:2005, împreună cu acestea sau prin aderare ulterioară la acestea.. Începând cu pământul productiv şi terminând cu masa ca obiect, în întregul lanţ alimentar, pretenţia legitimă a consumatorilor o reprezintă siguranţa alimentului.. Corespunzător normelor ţărilor Uniunii Europene şi ţara noastră a prevăzut, în vederea asigurării siguranţei alimentelor legislaţia corespunzătoare care implică implementarea acestui sistem de management conform cerinţelor din standardul ISO 22000:2005.. În baza stabilirii unei înţelegeri unanime, vă rugăm să completaţi cererea de ofertă pe carte s-o expediaţi pe adresa noastră.. în rândul partenerilor noştri şi, drept dovadă, vă trimitem alăturat o ofertă avantajoasă..

  Original link path: /certificare-iso-22000.html
  Open archive

 • Title: UNICERT- Prima pagina Certificare iso,iso,certificare iso 9001,certificare 14001,haccp - UNICERT - Certificare SA 8000
  Descriptive info: UNICERT - Certificare SA 8000..

  Original link path: /servicii-de-certificare-sa-8000.html
  Open archive

 • Title: UNICERT- Prima pagina Certificare iso,iso,certificare iso 9001,certificare 14001,haccp - Certificare ISO 26000
  Original link path: /certificare-iso-26000.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: UNICERT- Prima pagina Certificare iso,iso,certificare iso 9001,certificare 14001,haccp - Certificare iso
  Descriptive info: Formarea tarifului de certificare iso.. Datorita faptului că formarea unui preţ avantajos, în vederea certificări sistemului de management implementat în cadrul organizaţiei Dumneavoastră, prezintă un interes deosebit pentru noi, vă rugăm să completaţi formularul de cerere de ofertă.. aici.. In cazul in care doriti sa obineti o oferta de pret din partea Organismului de Certificare Unicert International Group, va rugam sa faceti click pe unul dintre link-urile de mai jos.. Cerere de oferta de certificare electronica aici.. Cerere de oferta de certificare in format PDF aici..

  Original link path: /certificare_iso.html
  Open archive •  


  Archived pages: 34